fbpx
Tin tức, Sự kiện

Thông báo mới về quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid 19

Thông báo mới về quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid 19.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *