fbpx
Tin tức

Định hướng phát triển du lịch huyện Vị Xuyên giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII về phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang là tỉnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, ngày 20/4/2021 Huyện ủy huyện Vị Xuyên đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021-2025.

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên” trên cao điểm 468 (Ảnh: An Nhiên)

Định hướng phát triển du lịch của huyện là phát huy khai thác các tiềm năng, lợi thế về tài nguyên sinh thái tự nhiên và các giá trị văn hoá, di sản của địa phương để phát triển các loại hình du lịch văn hoá, du lịch sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch nghị dưỡng.. .Trong đó lấy du lịch lịch sử, tâm linh làm trung tâm; đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, lợi thế của địa phương có tính cạnh tranh cao, bền vững; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư lồng ghép các nguồn đầu tư cho các khu du lịch trọng điểm của huyện theo hướng đặc trưng, bền vững, chuyên nghiệp. Không phá vỡ cảnh quan môi trường, văn hoá của địa phương; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng phong phú; mở rộng các hoạt động hợp tác liên kết trong phát triển du lịch.
Mục tiêu đến năm 2025 huyện Vị Xuyên thu hút trên 1.000.000 lượt khách thăm quan, du lịch; tốc độ tăng trung bình từ 25%-35%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 210 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trung bình từ 75% – 87%/năm. Kêu gọi đầu tư xây dựng từ 35 – 40 cơ sở lưu trú các loại. Đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 95% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ và cán bộ quản lý du lịch. Tập trung xây dựng sản phẩm Du lịch Văn hóa – Tâm linh gắn với điểm Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468 thôn Nặm Ngặt xã Thanh Thủy và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên và sản phẩm du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.

Tùng Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *