fbpx
Tin tức

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang – Đặng Quốc Khánh làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo ngành VHTTDL tỉnh

Ngày 16/9/2021, đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang – Đặng Quốc Khánh, cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo ngành VHTTDL tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo ngành VHTTDL đã trực tiếp báo cáo đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy và các đồng chí tham dự tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng; công tác cải cách hành chính. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động. Đảng viên, CCVC, người lao động trong ngành đoàn kết, thống nhất tích cực tham mưu cho tỉnh trên lĩnh vực quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và  gia đình. Cụ thể: ngành đã chủ động ban hành các văn bản quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành hiệu quả. Đối với lĩnh vực văn hóa tổ chức phục dựng, bảo tồn được 34 di sản văn hóa phi vật thể, 18 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “nghệ nhân ưu tú”, 188 hội nghệ nhân dân gian với trên 9000 hội viên. Hoạt động về Công viên địa chất toàn cầu Unesco CNĐ Đồng Văn thường xuyên đổi mới,  phát huy 59 điểm di sản, du lịch trong 4 tuyến du lịch Cao nguyên đá theo định hướng chiến lược của chuyên gia. Hoạt động nghệ thuật hướng dẫn xây dựng  và kiện toàn 11 đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp. Tiếp tục xây dựng tủ sách Thư viện xã, phường, tủ sách đồn Biên Phòng và các xã biên giới, tính đến nay đã có 912 tủ sách. Công tác tuyên truyền, cổ động đổi mới phương thức thực hiện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid -19. Các hoạt động lễ hội đã và đang phối hợp với các ngành, địa phương và Công ty truyền thông giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, văn hóa trà và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang qua ứng dụng công nghệ số. Thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình. Đối với hoạt động thể thao tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hà Giang năm 2021, thu hút trên 1.000 người tham gia. Tổ chức thành công 02 giải nằm trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành lập đoàn HLV, VĐV tham gia thi đấu các giải tại Trung ương đạt nhiều huy chương các loại; tiếp tục phát huy hoạt động của các Liên đoàn thể thao. Trong hoạt động du lịch tiếp tục triển khai công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19; triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch là 12.000 người; Hiệp hội du lịch tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch mới, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, phát triển các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch cộng đồng theo tiêu chí phân hạng sản phẩm OCOP; tích cực triển khai quảng bá du lịch thông qua đa dạng các hình thức truyền thông. Phối hợp với Ban điều hành Tập đoàn FPT xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành du lịch, phối hợp với Công ty Hoa Sao tiếp tục triển khai tổng đài đa kênh hỗ trợ du khách tổng đài 19001046, phối hợp với VNPT Hà Giang tiếp tục triển khai cổng du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp lữ hành trong 8 tháng đầu năm khách du lịch đến Hà Giang đạt 664.463 lượt (đạt 39% chỉ tiêu kế hoạch). Về hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao hiện nay đáp ứng được các hoạt động có quy mô nhỏ. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định của tỉnh và nhà nước. Bên cạnh đó, ngành cũng đã triển khai hiệu quả, tích cực công tác phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

Lãnh đạo Sở VHTTDL có những đề xuất cụ thể về các nội dung hoạt động của ngành với Tỉnh cho chủ trương

để ngành triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trong các tháng cuối năm 2021, với phương châm chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng chống dịch Covid -19, ngành quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2021. Để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của người dân. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo Ngành cũng đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị với Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện các nhiệm vụ.

Đ/c Vũ Mạnh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

đã có những ý kiến trao đổi ý nghĩa đối với ngành tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp có những ý kiến cụ thể về việc triển khai một số nội dung liên quan đến ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến vấn đề phối hợp xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch nông nghiệp, dược liệu; xây dựng sản phẩm du lịch riêng có của tỉnh; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang; ứng dụng công nghệ số trong công tác quảng bá văn hóa du lịch thu hút sự theo dõi thường xuyên của công chúng; giải pháp bài trừ các hủ tục lạc hậu; đổi mới phương thức hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh; tập trung nâng cao về chất lượng đối với Làng VHDLCĐ tại các địa phương; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tập trung thường xuyên nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid -19.

Trong thời gian qua cùng với tình hình cả nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid -19, nhiều lĩnh vực trong đó có ngành văn hóa, thể thao và du lịch bị ảnh hưởng và chịu tác động không nhỏ. Trước thực tế đó, đồng chí Đặng Quốc Khánh – Bí Thư Tỉnh ủy chia sẻ với ngành về những vướng mắc trong thời gian vừa qua. Biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của ngành để triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại buổi làm việc đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy – Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh trong thời gian tới ngành cần tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả nội dung tại các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh công tác quảng bá đất và người Hà Giang với nội dung và hình thức phù hợp; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; chú trọng bảo tồn các di sản văn hóa của tỉnh, có biện pháp bài trừ hủ tục lạc hậu; giải quyết các TTHC đảm bảo tinh gọn hiệu lực hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, áp dụng linh hoạt công nghệ số trong công tác CCHC; chú trọng đào tạo bồi dưỡng những tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng chức năng nhiệm vụ; đầu tư nâng cao chất lượng về thể lực cho VĐV các môn thể thao đạt hiệu quả trong các giải đấu trong nước. Tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ của ngành, góp phần giữ vững và ổn định sự phát triển chung của tỉnh.

An Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *