fbpx
Sự kiện

Hà Giang Triển khai Đề Án Bảo tồn Văn hóa Truyền thống và Nâng cao chất lượng dịch vụ các làng Văn hóa DLCĐ

Với mục tiêu đánh giá đúng thực trạng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và chất lượng dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) của tỉnh Hà Giang. Góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành đề án “Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025”.

Đề án tập trung triển khai các mục tiêu cụ thể như: Hoàn thành việc khảo sát, đánh giá thực trạng các làng VHDLCĐ cần đầu tư, hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu về văn hóa truyền thống; Bảo tồn văn hóa truyền thống trong các làng VHDLCĐ; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các làng VHDLCĐ; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% và tăng tỷ lệ hộ giàu, khá lên khoảng 28% thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch tại các làng VHDLCĐ. Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên Đề án cũng đã đưa ra các giải pháp thiết thực và phù hợp với thực tế áp dụng như: tăng cường công tác tuyên truyền văn hóa truyền thống và xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng VHDLCĐ; huy động xã hội, cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và các giá trị liên quan đến du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa và du lịch và người dân làm du lịch tại các làng VHDLCĐ; xây dựng các sản phẩm, hàng hóa phục vụ du lịch.

Việc triển khai các nội dung của Đề án sẽ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Đề án sẽ được triển khai tại 16 làng VHDLCĐ với các dân tộc chủ yếu là Mông, Dao, Tày, Giấy, Lô Lô, La Chí, Bố Y. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2020 đến hết năm 2025.

Hòa An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *