fbpx
STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại
1. Nhà nghỉ Diệu Hoa xã thanh thủy, huyện Vị Xuyên 0913 256.521
2. Nhà nghỉ Trà Hoa Viên ( CS1) tổ 10, thị trấn Việt Lâm (Km 28+500) Vị Xuyên Hà Giang 0966305222
3. Nhà nghỉ An Bình Km 19 Thị trấn -VX 0818854666
4. Homestay Nguyễn Công Dựng Thanh sơn- Thanh Thủy 01682 281 842
5.  Homestay Nguyễn Văn Trưởng Thanh sơn- Thanh Thủy 0125 259 3424
6. Homestay Nguyễn Xuân Thảo Thanh sơn- Thanh Thủy 0968 868 420
7. Homestay Nguyễn Văn Đáy Thanh sơn- Thanh Thủy 0168 280 5913
8 Khách Sạn Mai Anh Tổ 5 thị trấn Vị Xuyên – HG 0946921369
9 Khách Sạn Hương Trà Km 17 Đạo Đức Vị Xuyên – HG 0943600377
10 Nhà Nghỉ Công Đoàn Tổ 17 thị trấn Vị Xuyên – HG 0912606315
11 Nhà Nghỉ Nhật Linh Tổ 6 thị trấn Vị Xuyên – HG  
12 Nhà Nghỉ Trà Hoa Viên ( CS2) Km 17 thị trấn Vị Xuyên 0943648811
13 Nhà Nghỉ Lan Anh Km 9 xã Đạo Đức – Vị Xuuyên – HG 0968747586
14 Nhà nghỉ Đức Thúy Thôn Đức Thành xã Đạo Đức 01252349378
15 Nhà Nghỉ Ngân hàng & PTNT- xã Thanh Thủy Thôn Giang Nam – xã Thanh Thuỷ huyện VX- HG 0912112593
16 Nhà nghỉ Thu Hằng Tổ 5 thị trấn Vị Xuyên  
17 Nhà nghỉ Thu Cúc Tổ 4 thị trấn Vị Xuyên  
18 Nhà nghỉ Sông Quê Km 13 xã Đạo Đức, Vị Xuyên  
19 Nhà Nghỉ An Bình Tổ 17 thị trấn Vị Xuyên  
20 Nhà Nghỉ Hương Thảo Thị trấn Việt Lâm 0834.135.999
21 Nhà Nghỉ An Bình Minh Thôn vạt xã Việt Lâm 0818.854.666
22 KS Trung Linh Phát Thanh thuỷ  

KHÁCH SẠN khác