fbpx
KS Gia Long Tổ 17, TT Vị Xuyên 0928.747.212
Khách sạn Trung Linh Phát Thanh Thủy, Vị Xuyên 0979,201,009
Khách sạn Mai Anh Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên 0888.426.888
NN Hương Trà Km 17, Thôn Đức Thành, xã Đạo Đức 0829,858,333
NN Công Đoàn 1,2 Km 19, Đạo Đức, Vị Xuyên 0977.989.800
NN Quang Hiếu Tổ 18, TT Vị Xuyên 0349 492 535
NN An Bình Minh Thôn Vạt, xã Việt Lâm 0818,313,585
NN An Bình  Km 19, tổ 16, thị trấn Vị Xuyên 0818.854.666
Hương Sữa 1 Tổ 4, thị trấn Việt Lâm 0911.038.909
Hương Sữa 2 Tổ 5, thị trấn Vị Xuyên 0976.232.232
NN Thu Hằng Tổ 5, TT Vị Xuyên 0976 232 232
NN Thu Cúc Tổ 4, thị trấn Vị Xuyên 0837 179 666
Doanh Chi Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên 0982.847.126
Quán lá Tổ 5, thị trấn Việt Lâm 0982.604.794
NN Trà Hoa Viên 1 Tổ 10, Việt Lâm, Vị Xuyên 0966.305.222
NN Trà Hoa Viên 2 Thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức 0813,518,555
NN Đức Thúy Đạo đức – Vị Xuyên 0852.349.378
Nhà nghỉ  Phương Phương Thanh Thủy, Vị Xuyên 0975.738.855
NN Ngân hàng No TT Thanh Thủy, Vị Xuyên 0912.112.593
NN Diệu Hoa  Thanh Thủy, Vị Xuyên 0913.256.521
NN Hương Thảo Tổ 6, thị trấn Việt Lâm 0834,135,999
Nhà nghỉ Hoàng Ngọc II Thanh Thủy, Vị Xuyên 0816.011.976
Nhà nghỉ Lan Anh KM 9 Làng Nùng, Đạo Đức 0968,747,586

 

KHÁCH SẠN khác