fbpx
1 Khách sạn Phương Đông Tổ 5 – TT Yên Minh 0335.161.288
2 KS Thảo Nguyên Tổ 3 -TT Yên Minh 02193.852.297
3 Khách sạn 88 Tổ 7 – TT Yên Minh 0961.414.688
4 Khách sạn Kiên Thảo Xóm bản Ké – TT Yên Minh 0978.699.078
5 Khách Sạn Thành Hưng  Tổ 3, TT Yên Minh 0912.769.109
Khách sạn Bảy Vuông Thôn Nà Pom, TT Yên Minh 0363.134.640
7 NN Yên Minh Tổ 5 – TT Yên Minh 0979.682.322
8 Nhà nghỉ Nà Mạ Tổ 2, TT Yên Minh 0985.268.573
9 NN Phương Nam Tổ 5 – TT Yên Minh 0979.682.319
10 NN Quang Huy Tổ 06 – TT Yên Minh 0948.990.005
11 NN Thanh Thảo Tổ 7 – TT Yên Minh 0379.600.553
12 NN Kim Tinh Tổ 5 – TT Yên Minh 0366.058.699
13 NN Cao nguyên Tổ 3 – TT Yên Minh 0982.348.008
14 Nhà nghỉ Bình An Tổ 05 – TT Yên Minh 0942.910.418
15 Nhà nghỉ Bình Minh Tổ 06 – TT Yên Minh 0839.180.977
16 Nhà nghỉ Thiên Sơn Tổ 2 – TT Yên Minh 0968.240.593
17 Nhà nghỉ Thiên Ân Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0386.317.589
18 Nhà nghỉ Phúc Anh Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0948.383.289
19 Nhà nghỉ Hai Sơn Tổ 3, thị trấn Yên Minh 0915.703.012
20 Nhà nghỉ trọ Nhật Kiên Tổ 2 – TT Yên Minh 0836.461.985
21 Nhà nghỉ trọ Tùng Anh Tổ 2 – TT Yên Minh 0988.782.555
22 Homestay Dính Chứ Thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải 0986.284.384
23 Nhà nghỉ Hải Linh Tổ 8, TT Yên Minh 0358.169.919
24
Nhà nghỉ Thanh Bình
Tổ 8, TT Yên Minh 0356.648.069
25 Nhà nghỉ Tâm Anh Tổ 5, TT Yên Minh 0919.054.338
26 Nhà nghỉ Hoa Bạc Hà Tổ 5, TT Yên Minh 0948.358.018
27 Nhà nghỉ Hoàng Vũ Thôn Ngán Chải Xã Lao Và Chải 0979.554.465

KHÁCH SẠN khác