fbpx
Tin tức

Khoa Văn hóa dân tộc – Thiểu số trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hà Giang đưa sinh viên đến một số làng Văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thực tập

Đây là kế hoạch đào tạo hàng năm của sinh viên Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để sinh viên có kiến thức và kỹ năng thực tiễn về Tổ chức và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số, tổ chức và quản lý du lịch vùng dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hà Giang
với Giảng viên và sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc – Thiểu số trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Với thời gian gần một tháng sinh viên sẽ đến thực tập và trải nghiệm tại các làng Văn hóa, dân tộc cộng đồng như: Làng VHDLCĐ thôn Nậm Hồng xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì, Làng CHDLCĐ thôn Nặm Đăm xã Quản Bạ huyện Quản Bạ, Làng VHDLCĐ thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú huyện Đồng Văn. Đây là những làng đã được công nhận Làng VHDLCĐ tiêu biểu gắn với nông thôn mới của tỉnh Hà Giang.


Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có những kiến thức về các hoạt động du lịch đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang, nhằm định hướng cho sinh viên sau khi ra trường sẽ là nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng tại các địa phương nơi các em sinh sống. Đồng thời cũng là những nhân tố để tích cực trong quá trình hình thành và phát triển du lịch đối với vùng dân tộc thiểu số một cách bền vững.
                                                                                                                          
                                                                                                        Hoàng Ngọc Thắng