fbpx
Tin tức

NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ QUYẾT SÁCH ĐỂ PHÁT HUY TỐI ĐA CÁC LỢI THẾ ĐỂ  HÀ GIANG PHÁT TRIỂN

Những năm gần đây, Hà Giang đã đưa ra được những chủ trưởng về bảo tồn di sản gắn với du lịch nhằm giúp nhân dân vùng cao ngày càng có cuộc sống khởi sắc

-Phát triển Homestay

-Các công trình phục vụ bảo tồn và phát triển giá trị di sản được xây dựng

-Phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh đặc trưng: mật ong bạc hà, hồng không hạt và các mặt hàng đặc trưng của cây dược liệu khác…

-Các công trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được chú trọng: tìm nguồn nước ngầm, xây dựng hồ chứa nước…

 

Trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Hà Giang, Hà Giang sẽ tập trung vào các đột phá sau để phát triển kinh tế xã hội:

-Phát triển hạ tầng giao thông

-Phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa

-Tạo sinh kế cho đồng bào

 

Từ những quyết sách đúng đắn của Đảng, đá đã nở hoa và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang ngày càng được cải thiện.

Nguồn VTV1

Leave a Reply

Your email address will not be published.