fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Hoàng Su Phì

 

1 Cơ sở Hưng Thương Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0949852696
2 Nhà Hàng Tuấn Ngân Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0872191976
3 Nhà hàng dê Hoàng Su Phì  Sinh Hiền Tổ 2 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0916732019
4 Quán 666 Tổ 1 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0901597666
5 Nhà hàng Thắng Sinh Tổ 2 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0973292578
6 Nhà hàng Thủy Bảo Tổ 6 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0359435222
7 Quán Mùa Thu Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0394021077
8 Quán Uyên Ớt Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0974667654
9 Cơm rang Hồng Hằng Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0973020066
10 Quán cô Hiền Tổ 1 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0974645952
11 Phan Hồng Sơn Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0962968916
12 House of CHA Tổ 4 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0339771060
13 Nhà hàng Huy Hoàng Tổ 1 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0374588588
14 Phở Lan Kiệt Tổ 3 TT.Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0917331389
15 Nhà hàng Trạm dừng chân Nậm Dịch Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0363399199
16 Lê Văn Vũ Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0982534222
17 Thèn Mạnh Linh Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0977039600

Nhà hàng khác