fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Quản Bạ

1 Minh Hòa Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0838276992
2 Tuyến Bình Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0915604778
3 Thành Công Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0388320440
4 Hiên Sinh Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 02193608999
5 Cơ sở Gà Rán, khoai lác Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0367909000
6 Nông Văn Đại Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0975.578.738
7 Giang Hạnh Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0349005187
8 Quán Cao Nguyên Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0368808366
9 Phong Sơn Quán Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0382886998
10 Thảo Nhi Quán Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0387554441
11 Võ Cháo Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0986519474
12 Nhà Sàn Quán Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0989337791
13 Yến Ngọc Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0963684689
14 Mai Tuệ, (Thay Cao nguyên) Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0968582043
15 PucPhich Quán Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0982631102
16 Lậu Ngửa Gia Bảo Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0348161342
17 Café Thái Thảo Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0976077797
18 Đồ ăn, uống sáng, đêm Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thức ăn đường phố 0964592661
19 Cơm đặt, lẩu ngựa Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0345592333
20 Cơm, phở bình dân Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0354427136
21 Thu Trang Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0353008668
22 Hiền Vinh Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0327370009
23 Quán phở Hòa Vàng Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0984719254
24 Nhà hàng Vạn Xuân Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0344833133
25 Điểm dừng chân Cán Tỷ Xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0376026686
26 Hảo Thơm Xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0834858370
27 Cơm bình dân Xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0335809009
28 Lọ Lê Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0988377355
29 Cơm hở bình dân Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0379504223
30 Pháng Vân Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0383195423
31 Cơm phở bình dân Tuấn Mai Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0345606066
32 Minh Hợi Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0356921089
33 Tâm Tươi Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0878285885
34 Việt Trung Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0814642554
35 Anh Truyền Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0375654099
36 Quang Huy Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0345980624
37 Hưng Thiệp Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0988378294
38 Long Giang Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0981268979
39 Cơ sở H Mong ViLLage Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 02193836868
40 Thảo Giang Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 981268979
41 Điểm dừng chân Tráng kìm Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0972036501
42 Hương Quê Xã Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0983671976
43 Điểm dừng chân cổng trời Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0946783929
44 HomeStay Xã Nặm Đăm, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0373179991
45 Cơm. Lẩu. Bún Vịt Làng Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 098870987

 

38 Long Giang Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0981268979
39 Cơ sở H Mong ViLLage Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 02193836868
40 Thảo Giang Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 981268979
41 Điểm dừng chân Tráng kìm Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0972036501
42 Hương Quê Xã Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0983671976
43 Điểm dừng chân cổng trời Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0946783929
44 HomeStay Xã Nặm Đăm, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0373179991
45 Cơm. Lẩu. Bún Vịt Làng Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 098870987

Nhà hàng khác