fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Quang Bình

 

1 Nhà Hàng Hoàng Đoán Tổ 2,  TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0948266528
2 Quán Bún sáng Bình Quân Tổ 1, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0972701212
3 Quán Hiệu Chiên 389 Tổ 2, TT Yên Bình huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0962510115
4 Quán Cơm Bình dân Duy Thanh Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0387689857
5 Cây Phượng Quán Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0822111468
6 Quán Bún phở Tuấn Viện Tổ 3, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0942696317
7 Quán Bún phở  Hoàng Ân Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0393985116
8 Buán Bún sáng Song Yểng Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0989142095
9 Quán bún sáng Hiếu Đạt Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0356648190
10 Quán Cơm phở Quyết Anh  Xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0356173441
11 Quán Lẩu ngọc Thân Tổ 1, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0988586659
12 Nhà Hàng Lập Luật Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Cơm, phở 0915280627
13 Quán Cơm bình dân Tuấn Anh Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0942692317
14 Quán Bún sáng Toàn Nhung Xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 095203356
15 Quán Phượng Ớt Lẩu chua cay Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0963683583
16 Quán cơm phở Thuyết Oanh Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0372800060
17 Quán Thuấn Lam Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0392780470
18 Quán Cần Vấn Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0365949925
19 Quán cơm bình dân Xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 097454231
20 Quáng cơm bình dân Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0943218966
21 Quán bún sáng Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0912520100
22 Quán bún phở Thùy Linh Tổ 1, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0364115005
23 Quán Vân – các món ăn vặt Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0869618988
24 Quán Yên Bình phố Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0943739888
25 Quán đồ nhậu lòng mơ Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0329800688
26 Quán cơm rang Tiệp Linh Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0961290269
27 Quán cơm phở bình dân Xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0979001226
28 Nhà hàng Hà Anh Xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0974596335
29 Quán cơm – phở Nhung Bốn Xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0369440339
30 Quán 86 cơm – lẩu Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0386900092
31 Nhà hàng Kiên Hiền Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0388544981
32 Nhà hàng Giang Thương Tổ 2- TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0816069071
33 Nhà hàng Tuyến Huyến Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0915875299
34 Nhà hàng Hùng Lưu Tổ 1, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0382031999
35 Nhà hàng Huy Béo Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0973266034

Nhà hàng khác