fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Xín Mần

 

1 Nhà Hàng Toàn Béo TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0941 599 966
2 Nhà Hàng Hội Hợi Xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0918 548413
3 Nhà Hàng Phong Huế Xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0982 081 299
4 Nhà Hàng Hà Minh Tổ 1, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0853 378 670
5 Nhà Hàng Luận Loan Tổ 1, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0917 357 434
6 Nhà Hàng Anh Quân Tổ 1, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0398 511993
7 Nhà hàng Nam Trang Tổ 2, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0977 707 012
8 Nhà Hàng Long An Tổ 2, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0909 265898
9 Quán Ngọc Chiến Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0914 374 552
10 Nhà Hàng Qúy Huyền Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0977 707 012
11 Quán Duẩn Vĩnh Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0916 595 088
12 Nhà Hàng Quân Sinh Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0343 361 835
13 Nhà Hàng Hà Duy Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0971 515 698
14 Quán Gió Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang  Dịch vụ ăn uống 0852 557 230
15  Nhà Hàng Khánh Tít Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0964 001 333
16 Nhà Hàng Thủy Hiệu Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0838 410 690
17 Nhà Hàng Thủy Dưỡng Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0942 737 060
18 Nhà Hàng Chương Huệ Xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0981 373986
19 Nhà Hàng 999 Xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 0978 882059
20 Quán Mạnh Chó Tổ 4, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0987 779 587
21 Nhà Sàn Quán Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0982 513 736
22 Homestay Quang Đảo Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0846 695 678
23 Homestay Mạnh Truyền Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0384 116 155
24 Homestay Quyên Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0835 802498
25 Homestay Cồ Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0816 405 898
26 Homestay Lân Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0943 157 308
27 Homestay Bảo Giai Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0835 819 579
28 Homestay Minh Bệu Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0834 148 407
29 Thổ Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống  
30 Khang Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0911 103 454
31 Chu Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0928 429 329
32 Tuyên Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0857 527 310
33 Vi Quân Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0966 996 111
34 Quân Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0837 062448
35 Homestay Đức Long Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0915 426890
36 Duy Homestay Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 0359 371 416

 

Nhà hàng khác