fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Yên Minh

1 Ka Ka quán Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 911422382
2 Lẩu Dê Phố núi Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 373156917
3 Mộc Quán Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 967552255
4 Nhà hàng Lẩu Ngựa Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 978578250
5 Cơm lẩu Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 976429652
6 Nhà hàng Thu Thủy Lẩu gà Đen Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 987772928
8 Trang Cát Tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 912335689
9 Nhà hàng 289 Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 987613289
11 Nhà hàng Giang Tự Tổ 2, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 336203007
12 Nhà Hàng ngàn hoa tình yêu Quán Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 941962574
13 Cơm bình dân Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 399623017
14 Nhà hàng Phúc Cái Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 2193852050
15 Nhà hàng Minh Hải Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 399707762
16 Nhà hàng Thiệu Thoa Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 963982668
17 Nhà hàng Biển rừng Tổ 2, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 826863888
19 Phong vân quán cơm lẩu nướng Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 988586124
20 Nhà hàng Thịt chó Thịnh Lê 2 Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 961715343
21 Nhà Hàng Ngọc Anh Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 943090658
22 Cơm rang thập Cẩm Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 85834102
23 Nguyễn Văn Lưu Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 358720536
24 Cơm Phượt Hải Yến Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 848720885
25 Nhà hàng Đồng Dinh Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 966655626
26 Làng Đá Xã Hữu Vinh,  huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 944775583
27 Nhà hàng Lý Hùng Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 364088051
28 Cơm lẩu nướng Thương xe Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 386232323
30 Nhà hàng Kế nguyễn Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 963314258
31 Cơm lẩu Đạt Béo Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 973415827
32 Thắng cố Vĩnh Núi Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 988379525
34 Nhà hàng Đồng Đội Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Nhà hàng ăn uống 976914817
35 Thịt chó mẹt Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 383355019
36 Hà Giang Quán Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 981950982
37 Chòi Quán Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 973644305
38 Đường Mới Quán Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 983810647
39 Cơm phở Tiến Quỳnh Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 947003602
42 Cơm lẩu Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Dịch vụ ăn uống 974049587

Nhà hàng khác