fbpx

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống tại huyện Vị Xuyên

 

1 Lê Văn Quý Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0353568309
2 Huệ Nhật Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0356776858
3 Nguyễn Kim Thịnh Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0972454406
4 Nguyễn Xuân Hải Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0964509774
5 Quỳnh Anh Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0911911558
6 Phở Mạnh Béo Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0986259441
7 Đặc sản Dê núi , Gà Đồi Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0339491707
8 Nguyễn Thị Hiền Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0336225172
9 Bún phở Thái Hạnh Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0383026185
10 Cơm rang, phở Thế Cồ Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0834132431
11 Thành Nguyệt Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0368051747
12 Hoàng Tùng Bún phở Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0986453533
13 Nguyễn Thị Hoan Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0843221394
14 Tiệm Trà chanh KUMIN Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0974421555
15 Doanh chi Cơm Gà ri,
bún, phở
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0865051979
16 Cơm Rang Vân Dung Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0946774669
17 Quán trà sữa Mr GOOD
TEA
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0961688678
18 Bún phở Hiếu Thiên Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0823506138
19 Nhà trẻ tư thục Doremon Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0979099070
20 Nhà hàng Sơn Hà 1 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0352425319
21 Nhà hàng Sơn Hà 2 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0837077033
22 Bún hải sản bánh đa cua Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0868200955
23 Lợi Ổn thịt chó Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0943094998
24 NEW FACE COFFEE
&TEA
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0967532456
25 Cà Phê Thủy Beo Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0855217844
26 Bún thịt chó Luyến Thanh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0912932556
27 Nhóm trẻ tư thục Măng
Non
Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0852234799
28 Nhà hàng ăn uống khách
sạn Mai Anh
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0888426888
29 Cường Thủy Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0989964896
30 Thuật Luyện Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0822679947
31 Loan Sáng Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0968469988
32 Bún phở Lâm Thủy Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 02193826120
33 Quán Hương Quê Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0819196996
34 Nhóm trẻ tư thục BABY
SHARK
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0974110319
35 Nhài muôn bún phở cơm
bình dân
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0397070182
36 Nhóm trẻ tư thục
PICACHU
Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0933666881
37 Nhóm trẻ tư thục
DOARDEMON
Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0915521078
38 Nhà hàng Toàn Dê Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0988861263
39 Nhà hàng Tô gia Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0913575493
40 Bún riêu cua, cá, phở Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0353568309
41 Cơm phở Kiên Phượng Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0355619699
42 Tiệm Trà chanh MAIKA Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0942049119
43 Đầu cầu quán Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0839121678
44 Nhà hàng Công Đoàn Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0977989800
45 Nhà hàng Tiến Dung Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0916708926
46 Phong Nhung Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0834128324
47 Quân Chùa Cơm Rang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0985982785
48 Nhà hàng Sơn Hương Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0983901532
49 Duyên Kiểu Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0985215694
50 Nhà hàng Lê Nguyễn Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0965714333
51 Nhà hàng Huy Anh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0943737991
52 Dương Thị Liên Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0977497214
53 Minh Thanh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0942373118
54 Nhà hàng Vĩnh Linh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0988330842
55 Quán Cơm rang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0985982785
56 Bún, phở Hùng Nhu Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0392346222
57 Lê Thị Ngọc Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0834666023
58 Trần Đức Mạnh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0386929244
59 Lẩu Thắng cố Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0982826274
60 Bia Hơi Nghị Linh Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0943130355
61 Quán Bia 268 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0944771899
62 Bún thịt chó Lâm Bích Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0974038227
63 Quán Cây khế Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0914435899
64 Nhà hàng Hà Giang Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0969710732
65 Phở Chính Thảo Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0353411286
66 Nhà hàng Tây Bắc Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0869883506
67 Bún phở cơm bình dân Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0816011976
68 Cơm, phở bình dân Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0986802304
69 Quán Tuyên Vui Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0988954094
70 Cơm phở bún Thu Hương Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 353982703
71 MOO87 COFFEE & TEA Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0384528091
72 Bún chả Lan Nam Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0329988883
73 Bún phở Việt Bắc Xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0947246227
74 Nhà hàng cá hồi Tây Côn Lĩnh Xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0387968267
75 Nguyễn Thị Nụ Xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0976145218
76 Sao Thạch Bún phở Xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Dịch vụ ăn uống 0943737994
77 Nhà hàng Thúy Châm Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang
Nhà hàng ăn uống 0834645088

Nhà hàng khác