fbpx

DANH SÁCH  Các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Bắc Quang

DANH SÁCH
Các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Bắc Quang
STT Tên cơ sở Dịch vụ
kinh doanh
Địa chỉ Số điện thoại
liên hệ
I Khách sạn: 13
1 Resort  Tả Phìn Hồ Lưu trú, ăn uống Thôn Phìn Hồ 3,xã Tân Thành 0977985020
2 Khách sạn Vĩnh Hà Lưu trú Tổ 3, thị trấn Việt Quang 02193823506
0913271117
3 Khách sạn Hùng Vân Lưu trú, ăn uống Tổ 4, thị trấn Việt Quang 02193821678
4 Khách sạn Thủy Chi Lưu trú Tổ 4, thị trấn Việt Quang 01688793623
5 Khách sạn Toàn Phát Lưu trú, ăn uống Tổ 5, thị trấn Việt Quang 0979878953
6 Khách sạn Huy Phương Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang 0966188881
7 Khách sạn Hoàng Hiếu Lưu trú, ăn uống Tổ 7, thị trấn Việt Quang 01684122999
8 Khách sạn Tân Bình Lưu trú Tổ 1, thị trấn Việt Quang 02193822289
9 Khách sạn Cương Thảo Lưu trú Tổ 5, thị trấn Việt Quang 0989344669
10 Khách sạn Huy Anh Lưu trú, ăn uống Tổ 10, thị trấn Việt Quang 0941899666
11 Khách sạn Quang Ngọc Lưu trú Tổ 5, thị trấn Việt Quang 02193509509
12 Khách sạn Toàn Vinh Lưu trú, ăn uống Tổ 4, thị trấn Việt Quang 02193821666
13 Khách sạn Hà Giang Lưu trú Tổ 7, thị trấn Việt Quang 02193823486
II Nhà nghỉ: 17
1 Hương Giang I Lưu trú Tổ 4, thị trấn Việt Quang 02193823505
0962990830
2 Hương Giang II Lưu trú Tổ 3, thị trấn Việt Quang 02193823505
0962990831
3 Luxury Lưu trú Thôn Tân Bình, xã Việt Vinh 0844508888
4 Hoa Sữa Lưu trú Tân Lập, TT Vĩnh Tuy 01276205696
5 Đại Dương Lưu trú, ăn uống Thôn Tân An, xã Hùng An 0979588198
6 Thanh Loan Lưu trú Tổ 9, TTVQ 02193508017
7 Suối Quang Lưu trú Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang 0987208547
8 QuangMinh Lưu trú Thôn Pắc Há, xã Quang Minh 0948084711
9 Thiên Phú Lưu trú Tổ 5, TT Việt Quang 0982311386
10 Hoàng Hôn Tím Lưu trú, ăn uống thôn Tân  Thành, TTVQ 094933365
11 Hồng Ngọc Lưu trú Thôn Quyết Tiến, TTVTuy 0977659057
12 Hương Giang Lưu trú Tổ 4 TT Việt Quang 0915980777
13 Huyền Tuân Lưu trú Thôn Xuân Hòa xã Tân Quang 01695031031
14 Ngọc Bích Lưu trú Thôn Vinh Quang xã Tân Quang 0982208242
15 Cương Thảo II Lưu trú Tổ 11 TT Việt Quang 0989344669
16 Homstay Nguyễn Quang Trọng Lưu trú, ăn uống Thôn Khiềm, xã Quang Minh 0363857751
17 Homstay Khuổi Xíu Lưu trú, ăn uống Thôn Khuổi Xíu, TT Việt Quang 0979878953
III Nhà hàng: 01
1 Nhà hàng Thác Thúy Ăn uống Thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang 944702127
2 Tư Sương Ăn uống Tổ 13, Thị trấn Việt Quang 0976839315

Nhà hàng khác