fbpx
Tin tức

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc Mở Rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông tin chi tiết kế hoạch xem tại đây:kế hoạch

Leave a Reply

Your email address will not be published.