fbpx
Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018-2022, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2027

Ngày 28/07/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch số 215/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018-2022, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2027

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nguyên đá Đồng Văn – tuyệt tác của tạo hóa

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/8/2023 Tại Hội trường tầng II – UBND tỉnh, với thành phần dự kiến gồm 100 đại biểu là đại diện của lãnh đạo Trung ương và địa phương như: lãnh đạo Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam; Trung tâm Kast và địa chất thuộc Viện Khoa học địa chất và khoáng sản; Đại biểu chuyên gia GGN; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cùng các đồng chí là Thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nội vụ; Ban Thi đua khen thưởng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Đại biểu các huyện vùng CVĐC; Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND; Lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc; Các tân thể, cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn;  Phóng viên Báo Hà Giang, báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Với mục đích đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018 – 2022; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo và triển khai thực hiện; Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  • Dương Thanh
  • ———————————
  • Liên hệ đặt tour và đặt vé máy bay
  • Trung tâm TTXTDL Hà Giang
  • Số 200 Trần Phú, TP Hà Giang
  • Hotline: 1900561276
  • Đặt vé máy bay: ubuk.com