fbpx
Hiển thị 696 kết quả
Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-NHT ngày 22/02/2022 của Nhóm hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Việt Bắc về tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền …