fbpx

Thảo nguyên xanh trên cao nguyên đá

Là quê hương của rừng thông, ruộng bậc thang và rừng nguyên sinh nhiệt đới, Yên Minh là sự hòa trộn của thảm động thực vật nhiệt đới và ôn đới – khí hậu Châu Âu trên đất Hà Giang. Sống chậm, thưởng thức cảnh trí hay đơn giản là tản bộ dưới tán rừng quốc gia Du Già.

Đi đâu?

Làm gì?

Ở đâu, ăn gì?

Những điểm du lịch khác…

Những bất ngờ thú vị dọc đường đi!