fbpx
Tin tức

Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 03/12/2021 Nhóm hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây: FILE_20211202_160958_signed-signed-signed-147. kh to chuc khao sat du lich 8 tinh tay bac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *