fbpx
Làm gì

Trình diễn văn nghệ dân gian

+ Thi hát đối giữa các đội của các xã, thị trấn tại khu vực Miếu ông, miếu bà và cung đường tình yêu.

+ Hát, múa dân tộc Lô lô, múa trống dân tộc Giấy tại khu vực nhà sàn và sân khấu xã Khâu Vai.

Thời gian: Thứ Bảy, 22/4/2017, 7g30 – 10g tối, xã Khâu Vai

Leave a Reply

Your email address will not be published.