fbpx
Tin tức

Thông báo về quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố Hà Giang ra thông báo về quy định đối với người đi ra khỏi địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung chi tiết xem tại đây: UBND thanh pho thong bao

Leave a Reply

Your email address will not be published.