fbpx
Văn bản

Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022

Ngày 14/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022 - Ảnh 1.

Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL ngày 14/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 05-VH/QĐ ngày 08 tháng 02 năm 1973 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp địa phương.

2. Quyết định số 05/2002/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ.

3. Hướng dẫn số 2915/2006/HD-BVHTT ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn hóa – Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *