fbpx
Văn bản

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HDND ngày 15/07/2023 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2028 trên địa bản tỉnh Hà Giang

Để hỗ trợ cho ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HDND ngày 15/07/2023 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2028 trên địa bản tỉnh Hà Giang. Trong đó sẽ hỗ trợ cho các nội dung cụ thể như:

1.Hỗ trợ xây dựng trạm dừng chân du lịch:

+ Điều kiện là các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp thành tổ hợp công trình có công năng là trạm dừng chân phục vụ du lịch dọc trên các tuyến du lịch, đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ khách du lịch gồm:

+ Có bãi đỗ xe diện tích tối thiểu 200m2  (hai trăm mét vuông).

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch theo Quy định tại Điều 56, Luật lịch năm 2017.

+ Nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ du lịch quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 8 năm 5 năm 2012 của Tổng cục du lịch ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch.

– Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian 36 tháng, hỗ trợ 01 lần đối với 01 dự án và với khoản vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

– Thời điểm hỗ trợ: Sau khi dự án được đầu tư đưa vào khai thác, được cấp ngành có thẩm quyền thầm định công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ

2.chính sách hỗ trợ cây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm;

– Điều kiện hỗ trợ:

+ Là các dự án đầu tư mới để xây dựng hạng mục công trình, hạ tầng cố định, mua sắm trang thiết bị, đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, phục vụ khách du lịch tham gia trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Bay dù lượn, khinh khí cầu, nhảy dù; đu dây mạo hiểm hành trình trên cao; Đi xe đạp, mô tô, ô tô địa hình trên núi; đi trên dây; leo núi, vách đá; đu dây vượt thác; Lặn dưới nước; chèo thuyền vượt ghềnh thác; đi mô tô nước; lướt ván; ca nô kéo dù bay; Thám hiểm hang động, rừng, núi

+ Không hỗ trợ các dự án có tính chất thử nghiệm, các dự án tổ chức cho vận động viên thi đấu, tập luyện, biểu diễn chuyên nghiệp.

– Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian 36 tháng, hỗ trợ 01 lần đối với 01 dự án và với khoản vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

– Thời điểm hỗ trợ: Sau khi dự án hoàn thành, được cấp ngành có thẩm quyền thẩm định công nhận đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

3.Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các làng Văn hóa du lịch tiêu biểu được tỉnh công nhận

– Điều kiện hỗ trợ: Các làng/thôn bản trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định công nhận hoàn thành tiêu chí làng Văn hóa du lịch tiêu biểu theo bộ tiêu chí hiện hành của tỉnh (bao gồm các làng được công nhận lần đầu và được công nhận lần 2) để thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng du lịch, các công trình phúc lợi, cải tạo cảnh quan làng văn hóa du lịch nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, thu hút khách du lịch.

– Mức hỗ trợ:

+ Đối với làng được công nhận lần đầu: 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng).

+Đối với làng được công nhận lần 2: 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng).

– Thời điểm hỗ trợ: Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận hoàn thành tiêu chí làng Văn hóa du lịch tiêu biểu. Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ trực tiếp cho các làng (qua Ủy ban nhân dân cấp xã).

4.Nguồn kinh phí thực hiện chính sách

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có), trong đó:

– Bố trí từ nguồn vốn đầu tư để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư điểm dùng chân phục vụ du lịch.

– Bố trí từ nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ các chính sách còn lại.