fbpx
Tin tức

Hoãn tổ chức công bố quyết định công nhận điểm du lịch H’Mông Village và công bố đôi tác chính của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021- 2023

Ngày 27/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL về Tổ chức công bố Quyết định công nhận điểm du lịch H’Mông Village và công bố đối tác chính thức của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021-2023. Thời gian thực hiện 09h30 ngày 06/5/2021.

H'Mông Village” du lịch xanh vùng cao núi đá | Báo Dân tộc và Phát triển

Thực hiện Công văn số 1219/UBND-VHXH ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo tạm hoãn tổ chức sự kiện công bố Quyết định công nhận điểm du lịch H’Mông Village và công bố đối tác chính thức của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021-2023. Thời gian tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết chủ động trong kế hoạch công tác!

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *