fbpx
Tin tức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Bắc Mê tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông tại thôn Phiêng Luông xã Phiêng Luông

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 15/12/2021 của tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết số 15 – NQ/TU ngày 6/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hóa Hà Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 22/3/2023 về mở lớp truyền dạy di sản Văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ.

Sáng ngày 11/5/2023 tại thôn Phiêng Luông xã Phiêng Luông Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà giang  phối hợp với UBND huyện Bắc Mê Khai mạc lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông. Đồng chí Ma Văn Tỏe; Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Phó chủ tịch UBND huyện dự khai mạc và chỉ đạo quán triệt lớp tập huấn. Dự buổi Khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng di sản Sở VHTTDL cùng lãnh đạo UBND xã Phiêng Luông.

  1. Đồng chí Ma Văn Tỏe; Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Phó chủ tịch UBND huyện dự khai mạc và chỉ đạo quán triệt lớp tập huấn

Lớp tập huấn có 35 học viên tham gia. Trong 5 ngày (từ ngày 11 đến15/5), các học viên được hướng dẫn kỹ thuật Trồng, chăm sóc cây lanh, kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, se lanh và dệt vải lanh của người Mông. Qua lớp tập huấn, giúp học viên nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc. Đồng thời, trang bị phương pháp, kỹ năng trồng lanh, thu hoạch lanh, sơ chế và  dệt vải lanh; khuyến khích đồng bào dân tộc Mông khôi phục, bảo tồn, trao truyền cho thế hệ trẻ trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

  1.                                                                                                                   Lưu Bá Cường
  2.                                                                                                        Phòng VHTT huyện Bắc Mê