fbpx
Tin tức

Sở VHTT&DL tỉnh Kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, năm 2020

Mục đính nhằm Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin điểm đến của khách du lịch; Tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho những cá nhân đạt kết quả kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Thời gian: Dự kiến tháng 9 năm 2020; Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đối tượng: Hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang.

Nội dung kiểm tra
* Lý thuyết:
– Phần trắc nghiệm: 50 câu hỏi
+ Đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi
+ Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng ngôn ngữ cơ thể
+ Kỹ năng giải quyết tình huống
+ Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm
+ Các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt
– Phần tự luận: 02 câu hỏi
+ 01 câu hỏi khái quát chung về địa phương
+ 01 câu hỏi vê lịch sử phát triển của khu, điểm du lịch tại địa phương mình; so sánh giá trị của khu, điểm du lịch địa phương với các khu, điểm du lịch
tương đồng (trong hoặc ngoài tỉnh).
* Thực hành:
– Thực hành dẫn khách tại khu, điểm du lịch;
– Trả lời câu hỏi tình huống.
(Có phiếu đánh giá kỹ năng hướng dẫn tại điểm gửi kèm)
Thời lượng làm bài thi:
* Thi lý thuyết: 90 phút
* Thi thực hành: 20 phút/thí sinh,
Trong đó: Chuẩn bị 05 phút; Thuyết trình tối đa không quá 10 phút; Trả lời câu hỏi 05 phút.
Cách đánh giá:
Cấu trúc điểm:
* Lý thuyết: 100 điểm (Trắc nghiệm 50 điểm, Tự luận 50 điểm)
* Thực hành: 100 điểm (Phần chuẩn bị dẫn đoàn, giới thiệu, thuyết minh, kỹ năng quản lý đoàn, kết thúc tour: 88 điểm; Kỹ năng xử lý tình huống: 12 điểm)

Đánh giá đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm:
– Thí sinh phải tham dự đầy đủ tất cả các phần thi lý thuyết và thực hành.
– Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu nếu điểm thi lý thuyết và thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI
– Thí sinh dự thi đăng ký tại Phòng Văn hóa – Thông tin của địa phương hoặc tại các Công ty lữ hành (đối với hướng dẫn viên của công ty).
– Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố hoặc các Công ty lữ hành tổng hợp sanh sách thí sinh dự thi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (số 2, đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *