fbpx
Tin tức

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, Người lao động năm 2024

Sáng ngày 23/01/2024, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, Người lao động năm 2024.Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Sở VHTT&DL; Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL và BQLCV địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thu, chi tài chính cơ quan năm 2023;Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn cơ sở năm 2024; Phát động phong trào thi đua năm 2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Trung tâm XTDL và Công đoàn Cơ sở Trung tâm

Lễ ký kết giữa giám đốc Trung tâm XTDL  và Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTTTXTDL

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Đặng Quốc Sử – Giám đốc Trung tâm đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

———————————

Liên hệ đặt tour và đặt vé máy bay

Trung tâm XTDL Hà Giang

Số 200 Trần Phú, TP Hà Giang

Hotline: 1900561276

Đặt vé máy bay: ubuk.com