fbpx
Kích cầu Du Lịch

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH  TRONG DỊP TẾT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUANG BÌNH

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH  TRONG DỊP TẾT

 

 STT

 

 Tên cơ sở

 

 

Địa chỉ kinh doanh

 

 

 Số điện thoại liên hệ

 
I. NHÀ HÀNG
1 Nhà hàng Thương Giang Tổ 2, TTYên Bình 0816.069071    
2 Nhà hàng Lập Luật Tổ 2, TTYên Bình 0915.280727    
3 Nhà hàng Tuyến Huyền Tổ 2, TTYên Bình 0949.734089    
4 Nhà hàng Hùng Lưu Tổ 1, TTYên Bình 0987.131926    
5 Nhà hàng Bờ Hồ Tổ 3, thị trấn Yên Bình 0945333170    
II. NHÀ  NGHỈ, HOME STAY  
1 Homestay Hoàng Văn Thủy Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886722307    
2 Homestay Hoàng Văn Toàn Thôn Chì, xã Xuân Giang 0911037877    
3 Homestay Hoàng Văn Quỳnh Thôn Chì, xã Xuân Giang 0987280.725    
4 Homestay Hoàng Văn Cường Thôn Chì, xã Xuân Giang 0375793.512    
5 Homestay Hoàng Văn Hoàn Thôn Chì, xã Xuân Giang 0988136.226    
6 Homesaty Hoàng Thị Ngữ Thôn Chì, xã Xuân Giang 0327923.768    
7 Homestay Hoàng Văn Mới Thôn Chì, xã Xuân Giang 0387894.055    
8 Homesaty Hoàng Văn Tỏa Thôn Chì, xã Xuân Giang 0979561.382    
9 Homestay Hoàng Văn Vọ Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886739.962    
10 Homestay Hoàng Văn Tám Thôn Chì, xã Xuân Giang 0971903.831    
11 Homestay Hoàng Văn Dương Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0385771.318    
12 Homestay Phù Thị Thiên Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0911.040.245    
13 Homestay Hoàng  Quang An Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0914522503    
14 Homestay Hoàng Thanh Tương Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0834583476    
15 Homestay Hoàng Văn Giàng Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0974901067    
16 Homestay Hoàng Ngọc Lệnh Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0369140339    
17 Homestay Hoàng  Văn  Sáng Thôn Chang, xã Xuân Giang 0843355466    
18 Homestay Hoàng Thị Phụ Thôn Chang, xã Xuân Giang 0338858147    
19 Homestay Hoàng Văn Căn Thôn Chang, xã Xuân Giang 0823149252    
20 Homestay Hoàng Thị Vĩnh Thôn Chang, xã Xuân Giang 0393489535    
21 Homestay Bàn Văn Nam Thôn Buông, xã Tiên Yên 0868114578    
22 Homestay Lý Thị Hoa Thôn Buông, xã Tiên Yên 0988679738    
23 Khách sạn Tiến Tổ 3, T Yên Bình 0913007062    
24 Nhà nghì Đại Vương Tổ 2, TT Yê Bình 0367915668    
25 Nhà Nghỉ Hà Phương Tổ 2, TT Yên Bình 0976703765    
26 Nhà Nghỉ Hoàng Long Tổ 2, TT Yên Bình 0365299229    
27 Nhà nghỉ Thanh Bình Tỏ 3, TT Yên Bình 0385089807    
28 Nhà nghỉ Sông Hồng Tổ 2, TT Yên Bình 0983992588    
29  Home stay Nông Văn Tịch Thôn Khun, xã Bằng Lang 0367.409551    
30 Home stay Nông Văn Hoàng Thôn Khun, xã Bằng Lang 0365.834823    
31 Home stay Vàng Văn Tấn Thôn Khun, xã Bằng Lang 0329.521223    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *