fbpx
Tin tức

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang năm 2023.

Trong 2 ngày 31/5 và 1/6 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang năm 2023.


Các nội dung trong buổi tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch nói riêng dành cho cán bộ cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, các cá nhân, các tổ chức tham gia kinh doanh hoạt động du lịch…đồng thời tăng cường hơn nữa về trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
                                                                                                                                 Giang Nam