fbpx
Tin tức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đối thoại cán bộ, đảng viên 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự có các đồng chí Ban giám đốc Sở VHTTDL tỉnh – Chủ trì Hội nghị, cùng CB, CCVCNLĐ các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL. Hội nghị được triển khai tổ chức theo hình thức trực tuyến tại tất cả điểm cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Thị Tình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt nội dung một số văn bản của Đảng, quy định mới của Nhà nước về các lĩnh vực liên quan cần thực hiện trong thời gian tới. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày nội dung tóm tắt báo cáo kết quả công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

(Các đơn vị được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Tổ CNTT)

Đối với các nội dung trao đổi, thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Sở VHTTDL đã có những trao đổi thông tin trực tiếp đối với các đơn vị tại mỗi điểm cầu về các nội dung liên quan đến vấn đề như: tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của các đơn vị; chế độ chính sách đối với CB,CCVCNLĐ tại các đơn vị; đồng chí biểu dương kết quả công tác triển khai các nhiệm vụ của các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đặc biệt triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Quán triệt đến các CB, CCVCNLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng. Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện và đang triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Thực hiện quyết liệt về công tác CCHC. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, giải quyết các vấn đề theo đúng thẩm quyền. CB,CCVC phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ, đề xuất các cách làm hay, hiệu quả khắc phục khó khăn đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh; phát huy sức mạnh trong công tác phối kết hợp triển khai các nhiệm vụ chuyên môn giữa các phòng chức năng với đơn vị sự nghiệp, đảm bảo hoàn thành tốt theo kế hoạch năm đã đề ra.

 

An Nhiên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *