fbpx
Tin tức

Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên khoa Quản trị Du lịch và Ngôn ngữ Quốc tế – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực tập tại Hà Giang.

Với mục tiêu giúp sinh viên chuyên ngành tổ chức và quản lý du lịch vùng dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp xúc với thực tế hoạt động du lịch và công tác quản lý du lịch tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, cơ quan quản lý du lịch vùng dân tộc thiểu số, bổ sung cho phần kiến thức lý thuyết chuyên ngành đã học. Đồng thời giúp sinh viên điền dã, bước đầu thực hành những kiến thức đã học về tổ chức và quản lý du lịch ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần củng cố kiến thức và bổ sung các tài liệu thực tế từ các địa phương. Nhóm có 13 sinh viên thực tập tại một số Làng Văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian 22 ngày. Đây là đợt thực tế quan trọng để chuẩn bị kết thúc năm thứ ba của chuyên ngành Tổ chức và quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số.

Qua đợt thực tập cũng là dịp để lan tỏa bản sắc văn hóa các tộc người ở Hà Giang nói chung và ngành du lịch Hà Giang nói riêng đến với sinh viên và các cơ sở đào tạo du lịch biết đến Hà Giang, góp phần cho du lịch Hà Giang phát triển ngày càng bền vững.

HOÀNG THẮNG

  • Liên hệ đặt tour và đặt vé:
  • Trung tâm TTXTDL Hà Giang
  • Số 200 Trần Phú, TP Hà Giang
  • Hotline: 1900561276
  • #discoverhagiang
  • #ubuk