fbpx
Tin tức

Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 2819/2012/QĐUBND ngày 18/12/2012

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Thôn tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (theo quy định tại khoản 1. Điều 113. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.)
(có các văn bản dự thảo và tài liệu liên quan gửi kèm theo)
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp. (Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Hoàng Phi Hùng – Trưởng phòng Quản lý TDTT – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ĐT: 0916.023.588)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trân trọng đề nghị !

Thông tư 149/2011: thong tu 149-2011. cd hlv vdv ttc

Quyết định 2819 UBND tỉnh: qd 2819-ubnd tinh- thuong vdv hlv

Dự thảo tờ trình thay Quyết định 2819 UBND tỉnh: du thao to trinh thay qd 2819 t8 1

Dự thảo Quyết định: du thao quyet dinh t8 2

Báo cáo tổng hợp ý kiến: bc tong hop y kien t8 2

Báo cáo kết quả thực hiện: bao cao ket qua thuc hien t8 1

Báo cáo đánh giá tác động: bao cao danh gia tac dong t8 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *