fbpx
Tin tức

Hỗ trợ kinh phí cho người trông coi di tích và nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu

Từ ngày 1.8, người trực tiếp trông coi di tích, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh và nghệ nhân do Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể sẽ được hỗ trợ kinh phí theo Nghị Quyết số 14, ngày 15.7.2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Căng Bắc Mê, huyện Bắc Mê

Đối tượng áp dụng cụ thể như sau, đối với di tích: Di tích thuộc loại di tích lịch sử, di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích có công trình xây dựng, công trình kiến trúc có giá trị đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Mỗi di tích hỗ trợ 1 người trông coi; trường hợp di tích khuôn viên rộng trên 5.000m2, khối lượng công việc lớn hỗ trợ 2 người trông coi; di tích trên địa bàn cùng xã, thị trấn khuôn viên dưới 1.000m2, vị trí gần nhau thì 2 di tích hỗ trợ 1 người trông coi, trường hợp có từ 3 di tích trở lên thì được hỗ trợ 2 người trông coi. Đối với nghệ nhân, là nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Mức hỗ trợ cho người trông coi di tích là 1.200.000đ/người/tháng đối với di tích cấp Quốc gia; 1.000.000đ/người/tháng đối di tích cấp tỉnh. Nghệ nhân Nhân dân 1.200.000đ/người/tháng; nghệ nhân Ưu tú là 1.000.000đ/người/tháng.

Nghị Quyết không áp dụng với các di tích đang thu phí tham quan theo các Quyết định còn hiệu lực thi hành của UBND tỉnh, quy định điểm thu phí và mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang; di tích nằm trong khuôn viên trụ sở cơ quan nhà nước; quảng trường; di tích đang được doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác; các di tích đình, đền, chùa nằm ở thành phố, thị xã, thị trấn và xã không thuộc khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  • Lê Lâm
  • ———————————
  • Liên hệ đặt tour và đặt vé máy bay
  • Trung tâm TTXTDL Hà Giang
  • Số 200 Trần Phú, TP Hà Giang
  • Hotline: 1900561276
  • Đặt vé máy bay: ubuk.com