fbpx
Tin tức

Bắc Quang chú trọng phát triển du lịch

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền đến công tác phát triển lĩnh vực Du lịch; sự phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lĩnh vực du lịch của huyện Bắc Quang tuy mới được xây dựng và phát triển nhưng đã có những kết quả nhất định, tạo tiền đề và nền móng phát triển trong thời gian tiếp theo.

Quần thể hang động tại thôn Nặm Tạu xã Đức Xuân đang xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia trong năm 2019.

Quần thể hang động tại thôn Nặm Tạu xã Đức Xuân đang xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia trong năm 2019.

Là huyện có tiềm năng về du lịch: có nhiều di tích lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ của những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, văn hóa tâm linh, với hệ thống cơ sở kiến trúc và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và các lễ hội, lễ thức đặc thù, song hành là hệ thống danh lam thắng cảnh đa dạng… là các điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực du lịch của huyện. Năm 2018 đã hoàn thành các tiêu chí của Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Khiềm, xã Quang Minh, thực hiện Đề án phát triển khu du lịch Thiên Sơn, tiếp tục xây dựng thôn Nậm An phát triển du lịch theo hướng du lịch cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao. Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu tham quan và tìm hiểu của du khách: khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con (xã Bằng Hành), Đền Trần Hưng Đạo (xã Tân Quang), Bia đá Vĩnh Chúa (xã Vĩnh Phúc), Thác Nậm Tạu (xã Đức Xuân)… Duy trì tốt các lễ hội như: Gầu Tào, Lồng Tồng, Nhảy lửa. Đặc biệt là đưa lễ hội Trăng rằm và lễ hội Lồng Tồng lên quy mô cấp huyện nhằm thúc đẩy việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, trong năm, huyện Bắc Quang đã nhận được quyết định xếp hạng thêm 02 di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia và công nhận 02 di sản văn hóa là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đến nay, huyện Bắc Quang đã xác định được sản phẩm du lịch chính là: Sản phẩm du lịch Sinh thái – Văn hóa – du lịch cộng đồng gắn với dược liệu (trong đó xác định sản phẩm du lịch sinh thái bao gồm: các danh lam thắng cảnh, các địa điểm có khí hậu thủy văn ưu đãi, mát mẻ, cảnh quan đẹp bao gồm cả các danh thắng được xếp hạng và miệt vườn cam sành…; sản phẩm du lịch Văn hóa bao gồm: văn hóa tâm linh, văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn, hệ thống di sản văn hóa vật thẻ, phi vật thể bao gồm cả hệ thống di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng… và văn hóa cộng đồng bao gồm các Làng văn hóa của các dân tộc còn giữ cơ bản nét truyền thống văn hóa trên địa bàn đủ đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách)…

Song, Du lịch Bắc Quang chỉ mới dừng lại ở việc phát hiện được tiềm năng, tạo nền tảng đề khai thác phát triển; Lượng khách du lịch đi qua Bắc Quang nhiều nhưng không dừng chân tại huyện mà chỉ đi qua; Chưa có điểm du lịch thu hút được khách đến tham quan, du lịch, vui chơi giải trí; Hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn phục vụ các nhu cầu của khách.

Để công tác phát triển du lịch tại Bắc Quang đạt được hiệu quả, thời gian tới, Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch tại các khu du lịch Thiên Sơn, Hồ Quang Minh; Tuyến du lịch tâm linh: Bắc Quang – Vị Xuyên – Thành phố Hà Giang; các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được công nhận. Nâng cao hiệu quả hoạt động của làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Khiềm (xã Quang Minh); Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Hồ sơ danh thắng và các thủ tục cần thiết để đề nghị xem xét xếp hạng di tích danh thắng cho hệ thống Hang động đã khảo sát tại Đức Xuân và đưa lễ hội Cầu Mùa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Vận dụng chính sách của TW,Tỉnh, cơ chế của huyện tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp có điều kiện tham gia phát triển du lịch theo hướng đầu tư, quản lý tư đảm bảo theo Luật đầu tư và Luật du lịch. Tuyên truyền, vận động nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất, các hoạt động phục vụ của các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; lựa chọn xây dựng mô hình, tạo sản phẩm du lịch trên địa bàn ngày càng rõ nét, phong phú./.

Phương Thảo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *