fbpx
Tin tức

NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TỔNG KẾT NĂM 2021

Ngày 31/12/2021,Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý –  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thành phố, các ngành thành viên ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và gia đình, ban chỉ đạo phát triển du lịch và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối họp của các cấp, các ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung tham mưu và triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh vừa chủ động trong phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phối họp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đồng bào các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, thế thao lành mạnh, gia đình ổn định; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2021. Đồng chí đề nghị trong năm 2022, toàn ngành tiếp tục tham mưu triển khai thực tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt phải bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, chương trình của tỉnh nhằm xây dựng kế hoạch hành động của Ngành; tham mưu cho tỉnh điều chỉnh bổ sung sửa đổi các cơ chế, chính sách hoạt động của Ngành trong giai đoạn tới… Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đưa các các hoạt động văn hóa về cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật quần chúng, củng cố các câu lạc bộ, đội văn nghệ tại cơ sở, nhất là các đội văn nghệ gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục đổi mới các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, cấp khu vực; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số vào công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch,…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi tập trung vào các vấn đề: hoạt động ngành có sự đổi mới, nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn cho hoạt động cơ sở ngày càng nâng chất. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả cấp khu vực, thế giới. Thể thao quần chúng phát triền mạnh. Du lịch có các hoạt động thu hút du khách, phát huy thế mạnh của địa phương…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý – Phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ kỳ vọng, toàn ngành cùng tiếp tục nổ lực để thực hiện nhiệm vụ. Cần phát huy tính sáng tạo, đổi mới và đảm bảo tiến độ, thực hiện đồng bộ trong các chương trình. Các hoạt động di tích, bảo tàng cần phát huy việc tham mưu, thực hiện tốt các hoạt động. Thể thao chú trọng các hoạt động chiều sâu, tăng cường giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe, thể trạng. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; đảm bảo nguyên tắc tài chính thực hiện đúng quy định.

Dịp này,  Ban tổ chức cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thu Hoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *