fbpx
Tin tức

Hà Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về Du lịch

Sáng 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về Du lịch theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức.

Tham gia lớp tập huấn là Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

        Tham gia lớp tập huấn là Lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo trực tiếp quản lý hoạt động du lịch.

Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn là đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên ngành về du lịch sẽ trực tiếp trao đổi các nội dung cụ thể như: Tổng quan về tình hình Du lịch Việt Nam; Tổng quan về tình hình Du lịch Hà Giang; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050; Quy hoạch Du lịch; Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển, đổi mới sản phẩm du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch.

                                    Giảng viên trực tiếp trao đổi các nội dung thuộc lĩnh vực QLNN về du lịch

Thời gian tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 26 đến hết 30/9 năm 2019.

Vũ Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *